november 2016 – xhenetesheji

Smile

img_5583

>> in both English and Danish <<

Så jeg kom til at tænke på noget ligenu som jeg gerne vil dele med jer alle sammen. Det handler om at smile. Jeg har lagt mærke til hvor meget bedre min dag bliver af at mennekser de smiler til mig om det så er min mor, veninde, en kunde eller et fuldstændigt random menneske. Jeg har arbejdet i fakta for noget tid siden og jeg havde tit nogle episoder, hvor jeg virkelig ikke havde lyst til at tage på arbejde, af den grund at jeg ikke kunne magte nederen kunder (i am sorry) der ikke kunne tage sig sammen til at give mig et lille smil eller sige “jo tak, du må også have en god dag” hver gang jeg sagde det til dem. Men hver gang jeg fik et smil eller en “tak og i ligemåde” gjorde det bogstaveligtalt min dag meget bedre. Jeg ved ik hvorfor, men jeg synes at smile er et fantastisk egenskab vi alle skal gøre brug af. Det skader virkelig ik. Det er ligemeget om det er til en vi IKKE kender eller om det er en vi kender. Da jeg var en lille pige sagde jeg altid “Hej” til ALLE. Jeg ved ik, men er det normalt eller unormalt? Men det gjorde mig altid så glad 🙂 Nu, synes jeg det er lidt mærkeligt af mig, at sige “Hej” til enhver, medmindre det er kassemedarbejderen, buschaufføren eller hvem end du kommer i nogen form for kontakt med. Men mennekser, smil til verden for så smiler den tilbage til dig. Det gør både jeres egen dag bedre, men også den du smiler til. Jeg siger ikke at i SKAL gøre det, jeg giver jer blot et helt simpelt råd, som jeg synes i skal gøre brug af. Hav en god aften friends!!

 


 

So I came to think of something right now that I want to share with all of you. It’s about smiling. I’ve noticed how much better my day gets, when people smile to me whether it’s my mother, friend, a customer or a completely random person. I have worked in Fakta, some time ago and I often had some incidents where I really didn’t want to go to work, for the reason that I could not cope bummer customers (i am sorry) who could not get their act together to give me a little smile or say “well thank you, you must also have a good day” every time I said it to them. But every time I got a smile or a “thank you, you too” it litreally made my day so much better. I don’t know why, but I think smiling is a fantastic quality, that we all must make use of. It’s not gonna damage you. It doesn’t matter whether it is someone we do not know or if it’s someone we know. When I was a little girl I always said “hi” to EVERYONE. I don’t know, but it is normal or abnormal? Well, it always made me so happy. Now, I think it’s a little strange of me to say “hello” to anyone unless it’s a cashier, bus driver or whoever you get in any kind of contact with. So people, smile to the world and it will smile back to you. It makes your own day better, but also the person you smile at. I’m not saying that you MUST do it, I just give you one simple advice, I think you should make use of. Have a good evening friends !!

 

your-dearest-xhenete-sheji


 

A run control your feelings

giphy-1

 

>> Both in English and Danish <<

Hey you! Jeg har et lille hjælpende tip til jer derude, der uheldigvis en gang i mellem kan opleve dage hvor i føler jeg totalt nede. Det sker for os alle sammen og man kan bare ikke få sine tanker væk fra det, UANSET hvad. Men jeg har undersøgt det lidt og det siges, at løbe skulle være med til at kontrollere sine følelser, så man bliver mindre påvirket af det triste. Jeg håber i vil gøre brug af det en dag, i skulle gå hen og føle jeg dårligt tilpas, som jeg selvfølgelig aldrig ønsker for nogen, men det sker for os alle sammen. Livet har både ups and downs. Tak for i læste med, i må have en god tirsdag aften.

 


 

Hey you! I have a helping tip for you out there who unfortunately from time to time may experience days where you feel completely down. It happens to all of us and you just cannot get your mind off it, NO MATTER what. But I’ve studied it a little and it is said, that running will help to control your emotions so you will be less affected by your sadness. I hope you will make a use of it one day, you have an uncomfortable day. I of course never wish that for anyone, but it happens to all of us. Life has both ups and downs. Thanks for reading my post.  I wish you all a great Tuesday night.

 

your-dearest-xhenete-sheji

 

That was prom

 

151  3  592104712

>> In both English and danish <<

Hey you! Fredag den 18/11 afholdte Nørresundby Gymnasium fødselsdagsfest + galla! Jeg ved ikke om det er sådan på alle gymnasier, men på Nørresundby gym, er det en tradition at vi 3.g’ere skal danse lancier! Det er sådan at man skal være i en kvadrille, bestående af 4 par. Jeg var så heldig at være partner med min bedste ven Rasmus Brandt! Jeg kan stadig huske da jeg afsluttede 9. Klasse. Det føltes simpelthen som i går. Det er vildt hvordan 3 år (snart) er gået så hurtigt. Det er ikke til at tro. Jeg kan stadig huske hvor meget jeg glædede mig til galla, allerede fra folkeskolen af, og ligepludseligt var man bare i det. Det er fantastisk.., men også lidt skrækslagen, at jeg snart er færdig med min gymnasielle uddannelse og skal videre herfra! Nogle folk har en ide om hvad de gerne vil være. Andre er stadig lige så forvirret som da de startede på deres gymnasielle eller whatever uddannelse. For mit eget vedkommende har jeg nogle drømme jeg gerne vil opfylder. Faktisk mange. Nogle gange tænker jeg hvorfor i alverden er der så mange ting jeg gerne vil, men når jeg så tænker over det, hellere flere drømme end for lidt, fordi jeg kan altid afprøve en ting i mit liv, hvis det så ikke går.., ærgerligt, men heldigvis har jeg noget andet jeg også brænder for! Jeg bliver nødt til at tænke positivt. Vi er alle sammen velsignet. Vi har hvad vi har brug for, hvis vi vil mere bliver vi selvfølgelig nødt til at kæmpe for det. Og én ting vil jeg gerne sige.. 👉🏽 en drøm er aldrig for stor til at kunne opfyldes! We can do this. YOU  can do this. Jeg lover dig. Hvad er VIGTIGST i livet: stol på DIG SELV. That’s what matters. Tak for i læste med. I må have en god mandag aften.

 


 

Hey you! Friday the 18th of November, Nørresundby Gymnasium  held birthday party + prom! I don’t know if this is how all high schools do it, but at Nørresundby, it’s a tradition that we seniors will be dancing the Lancer. It goes like this: everyone is in one quadrille, composed of 4 pair. I was so lucky to link up with my best friend Rasmus Brandt! I still remember when I finished elementary school. It feels just like yesterday. It’s crazy how 3 years (soon) has passed so quickly. It is beyond belief. I still remember how much I was looking forward to prom, right from primary school, and suddenly you were just in it. It’s great .. but i am also a little frightened that I will soon finish my secondary education, and must proceed from here! Some people have an idea of what they want to be. Others are still as confused as when they started at the secondary school or whatever education. For my own sake, I have some dreams I want to fulfill. In fact, many. Sometimes I wonder why in the world there are so many things I want to do, but when I think about it, rather more dreams than too little, because I can always try one thing in my life, if it doesn’t work out for me.., too bad, but fortunately I have something else I also I’m dying for to achieve! I have to think positive. We are all blessed. We have what we need, if we want more we of course have to fight for it. And one thing I want to say .. 👉🏽 A dream is never too big to be fulfilled! We can do this. YOU can do this. I promise you. What is most important in life: trust YOURSELF. That’s what matters. Thanks for your time. Have a good Monday night

 

 

your-dearest-xhenete-sheji

 

Valentin Brand evening – Blogger event #1

Hey you! I know that it's quit a time i haven't been posting something on the blog, but I simply have had a lot
of school and work to think about! Yesterday 11/11 i was invited to a blogger event organized by >> Valentin Brand
together with Asight. << It was lovely evening, where i was surrounded by good people and delicious foods.

1

4

4

10 78 713 5

3

If you are interested in seeing what they have in store so go here. Their store is open every Wednesday
and their address is: Søndergårdsvej 18, 9400 Nørresundby.

2 6

I will conclude by saying it was a super nice evening. I went with my friend Sheila! I would like to admit and say that I was a bit nervous

because it was my first time, but fortunately everyone around my were super sweet!

Have a good saturday everyone!

your-dearest-xhenete-sheji

 

Childhood love

img_4479 img_4472 img_4477 img_4483img_4481

>> In both English and Danish <<

Hey you! I min efterårsferie brugte jeg nogle dage på min barndomsveninde Sheila. Vi har faktisk være veninde siden jeg var 5 år og jeg er nu 19 år.., det vil sige 14 år cirka. Sheila har været der for mig hele mit liv, så når jeg vælger at navngive titlen for ”barndoms kærlighed”, er det fordi jeg har en speciel kærlighed til hende. Man skal altid huske at værdsætte dem der altid har været der for en, ikke misbruge den tillid de har til dig og husk at påminde dem om, at du faktisk holder af dem, fordi lige pludselig er det forsent.., hvem ved? Jeg fik lyst til at lave dette indlæg for at vise hvem jeg er som person -> Mine venner er vigtige for mig og jeg er villig til at gå i gennem ild og vand for at de har det godt. Værdsæt dine nærmeste! Din mor, far, søskende og venner, fordi det glemmer man som menneske engang i mellem og man kommer til at fokusere på alt det der faktisk i realiteten er ligegyldigt. En ”jeg elsker dig” kan ændre deres dag 360 grader. Hav en god mandag!


 

Hey you! In my autumn vacation i spent a few days on my childhood friend Sheila! We have actually been friends since I was 5 years old and today I am 19.., so we have known each other for about 14 years old. Sheila has been there for me my whole life, so when i choose to name this title ”Childhood love” it’s for a reason.., i have a special kind of love to here. Always remember to appreciate it them who have always been there for you, do not misuse their trust and remember to remind them that you love them, because one day is gonna be to late. I wanted to make this post, to show who I am as a person. -> My friends are important to me and i’m willing to through fire and water for them to be all right. Cherish you loved once! Your mother, father, siblings and friends, because we as people forget sometimes, because we get caught in everything that does not matter. A ”I love you” can change their day 360 degrees. Have a good Monday out there!

 

 

your-dearest-xhenete-sheji